Jest to system automatycznego wydawania i zwrotu odzieży ochronnej. Stanowi kompleksowe narzędzie zarządzające obrotem odzieży. Standardowy zestaw składa się z 1 automatu wydającego i 1 automatu zrzutowego na brudną odzież.

W praktyce wygląda to tak, że odzież oznaczona jest chipami (tagami) RFID, a każda osoba za pomocą osobistej karty loguje się do systemu  i pobiera odzież operacyjną niezbędną do wykonania zabiegu. Następnie po zakończeniu zabiegu odzież z powrotem trafia do zrzutni  umieszczonej w szafie vendingowej, z której to zostaje przetransportowana do pralni. Odzież operacyjna po upraniu trafia z powrotem do automatu. Każda czynność jest odnotowywana, nie wymaga dodatkowej obsługi personelu. Wartością dodaną urządzenia jest pomoc w zarządzaniu placówką. Rejestruje bowiem wszystkie czynności, gromadzi dane odnośnie obiegu odzieży operacyjnej: ile, komu i kiedy została wydana oraz w jakim czasie została zwrócona.

System ten rozwiązuje problemy powiązane z zarządzaniem oraz wydawaniem artykułów BHP w miejscach produkcji. Globalne rozwiązanie odpowiada na następujące potrzeby:

  • Nadzór nad użytkownikiem;

  • Bezpieczeństwo oraz dostępność artykułów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;

  • Udostępnienie artykułów w pobliżu miejsca pracy;

  • Jednostkowe wydawanie artykułów;

  • Obniżenie zużycia;

  • Analiza i kontrola nad całkowitym ruchem (pobrania, zwroty, zaopatrzenie);

  • Zdalny dostęp;

  • Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem;

ZASADA DZIAŁANIA

Rozpoznanie użytkownika
Użytkownik loguje się za pomocą karty lub kodu wpisanego przez ekran dotykowy i uzyskuję dostęp do operacji oraz artykułów, które zostały dla niego zdefiniowane. Osoby które nie posiadają uprawnień nie mają dostępu do artykułów znajdujących się w dystrybutorze.

Wybór operacji
Użytkownik wybiera żądaną operację: Pobieranie, Zwrot, Uzupełnianie w zależności od swoich uprawnień.

Następnie wybiera żądany artykuł oraz ilość. System odblokowuje odpowiednią ilość lokalizacji dających dostęp do wcześniej wpisanej ilości artykułów. System pozwala między innymi na wyświetlanie zdjęć artykułów, opisu, dostępnej ilości, ceny itp.